Reflexions per aprofundir en el significat de créixer i explorar
els reptes d’esdevenir plenament humans en el segle XXI.

A Pas a pas s’ofereixen els treballs que va duent a terme l’equip d’Otsiera.
En sintonia recull un ventall d’aportacions enriquidores.

Creuar fronteres: un patrimoni cultural comú

Espiritualitat, intel·ligència espiritual, creixement interior, religió, religions… tenen cabuda a l’aula? A què refereixen aquests termes? Dins d’aquest àmbit, hi ha continguts que puguin afavorir el procés d’aprenentatge de tot el grup classe, o és qüestió d’opció personal?
Text presentat amb motiu de la participació de T. Guardans a la Taula de debat “La resposta de l’educació a la diversitat religiosa”. ICE Josep Pallach, Universitat de Girona. (novembre 2012).

Acompanyar, estimar, ser-hi

CARLES CAPDEVILA >>>
Diu la Pilar Ugidos, bona mestra artesana, que l’essència de l’educació no són ni els mestres ni els alumnes: són les relacions.

Jaume Cela s’agafa a la filosofia de Joan Carles Mèlich per concloure que el verb que conjuga l’educador és ser-hi. Que és molt més que ser: és ser en un lloc i en un moment. I al costat d’algú, esclar. Ser en un context, ser en companyia, ser plegats.