Anirem fent constar aquí enllaços que  poden resultar útils.

PARAULES AMB ÀNIMA
http://blocs.xtec.cat/paraulesambanima/
Paraules amb ànima (Tast d’ecologia emocional aplicada a la llengua catalana de 1r d’ESO) és un bloc amb activitats per treballar a classe tant a les sessions de tutoria com a les classes de llengua. Ofereix una tria de narracions, cançons i vídeos, acompanyats de guies de treball. Hi hem trobat materials ben interessants.

 

PROPOSTES EDUCATIVES: eduCaixa – Educant dins i fora de l’aula
http://www.educaixa.com/ca
Hi podem trobar recursos de tota mena: per a despertar l’interès, per un ensenyar més vivencial… També s’hi inclouen activitats referents a l’atenció, com ara: Dibuixos centrats.

 

APRENENTATGE EN PROFUNDITAT. The Learning in Depth Project
http://www.ierg.net/LiD/
L’impulsa Kieran Egan. Una aposta per un ensenyament que ajudi a obrir els ulls a la realitat, a mobilitzar totes les capacitats en els processos d’aprenentatge de tal manera que ‘aprendre’ posi als nens i nenes en camí vers la descoberta, la sorpresa; vers l’experiència de que “sempre hi ha més”; vers un jo que deixa d’ocupar el centre de l’escena per a convertir-se en instrument d’interès per la realitat.

 

Programa ESCOLA ATENTA
http://alma-consultores.com/escola-atenta-mindful-school/
Ho impulsa Olga Almató. Llegim: el projecte té com a objectiu la integració de la pràctica de l’atenció plena a l’escola, creant una cultura escolar de tranquil·litat, concentració i connexió.
El programa té la flexibilitat necessària per adaptar-se a les necessitats de cada centre i permet iniciar l’experiència des de qualsevol etapa educativa, amb la possibilitat de fer-la extensiva progressivament, a partir de:
– Xerrades de presentació a la comunitat educativa i famílies. “L’atenció plena o  mindfulness: una nova manera de ser, estar i fer a l’escola”
– Formació del professorat. 20 hores de formació amb l’objectiu d’introduir al professorat a la pràctica de l’Atenció Plena.
– Recolzament pràctic per al desplegament de l’atenció plena a l’aula.
– Sessions de supervisió
– Entrenament per a famílies: tallers

 

Recursos educatius de la FUNDACIÓ PER LA PAU
http://fundipau.org/seccio/recursos-educatius/
Eines per educar per la pau de la Fundació per la Pau. Una fundació que promou la Cultura de Pau i la Noviolència. Que busca substituir una cultura que legitima’ús de la violència, per una altra, en què el respecte per la dignitat igual de totes les persones, ens la faci cada cop més intolerable.

 

AUDIR, Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
http://www.audir.org/
Hi trobareu recursos per al coneixement de la diversitat religiosa.
AUDIR és una entitat catalana no confessional (o, en tot cas, pluriconfessional). Aglutina i mobilitza persones de distintes tradicions religioses que treballen en connexió amb les principals organitzacions internacionals de diàleg interreligiós, per afavorir el coneixement, el diàleg interreligiós i la cooperació entre les diferents confessions religioses presents a Catalunya, des de la perspectiva de la cultura del diàleg i de la pau.

 

Programa AULAS FELICES. Psicologia positiva aplicada a l’educació.
http://catedu.es/psicologiapositiva/
“AULAS FELICES” es presenta com a programa educatiu basat en la Psicologia Positiva i dirigit a l’alumnat d’Educació Infantil, Primària i Secundària. És gratuït i de lliure difusió.
En el manual que hem descarregat des d’aquesta web veiem que l’equip de treball ha triat “Sati” com a nom col·lectiu, “atenció plena” a l’antiga llengua pali, “perquè l’atenció plena ha estat l’actitud amb la qual hem intentat fer aquest treball, i a més és un dels components centrals del Programa educatiu que hem elaborat”.
A la introducció: “Un dels propòsits de la Psicologia Positiva consisteix a establir les bases d’una ciència de la felicitat. Per això les seves aportacions poden afavorir l’objectiu essencial de tot educador: capacitar els nens i joves per desplegar al màxim els seus aspectes positius -les seves fortaleses personals- i potenciar el seu benestar present i futur”.
D’entre les diferents competències bàsiques a desenvolupar, el programa es centra molt especialment en l’aplicació de l’atenció plena en el treball de la Competència d’autonomia i iniciativa personal, Competència social i ciutadana i Competència per aprendre a aprendre, encara que pugui relacionar-se amb totes elles.

 

PROGRAMA TREVA
http://www.programatreva.com
Programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula) vol portar a les aules la relaxació i la meditació, amb un doble objectiu:
a) Respondre a la necessitat de calma i interioritat que hi ha als centres docents.
b) proposar com a recursos d’innovació pedagògica per a l’aprenentatge i desenvolupament personal d’alumnes i professors. Està molt relacionat amb el treball de Luís López González (i la seva obra: Relajación en el aula. Recursos para la educación emocional. Wolters Kluwer, 2011)

 

FILOSOFIA 3/18. Aprendre a pensar pensant
http://www.grupiref.org/cat/que-es-projecte.htm
El GrupIREF és una associació que promou la proposta educativa
FILOSOFIA 3/18 que té com a referent el currículum conegut internacionalment per Philosophy for Children. Dirigeix Irene de Puig.
El projecte FILOSOFIA 3/18 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental. Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.